Varmepumpeinstallationer

Der er i dag meget fokus på miljøet, og her er varmepumpen den helt rigtige løsning, da den reducerer CO2- udslippet væsentligt.
Derfor har regeringen fra den 1. marts 2010 valgt at belønne de husejere, som i dag har et oliefyr og lader dette udskifte med en varmepumpe. Dette kaldes ”skrotningsordningen”, og der gives eksempelvis 20.000,00 kr. i tilskud ved ombytning fra oliefyr til jordvarmeanlæg.

Yderligere gives der tilskud på ”realiseret energibesparelse”, som er en belønning for at brugeren formindsker CO2-udslippet.
Der vil ligeledes kunne aftales rabatordning på el-varmeregningen, da varmepumper drives af elektricitet.

Der er også andre løsningsforslag, som er tilskudsberettiget. Dette kan I læse mere om på: www.skrotditoliefyr.dk.

En varmepumpeløsning er i dag en af de mest økonomiske opvarmningsmetoder.
Oftest vil varmeregningen kunne reduceres med op til 50 % i forhold til et ældre oliefyr.
Varmepumpeanlægget vil typisk være tjent hjem på 5 – 8 år.

I forbindelse med rådgivning, installation og servicering af sådanne anlæg har vi igennem det sidste år været på en række kurser og uddannelser, som har givet os den nødvendige kompetence til at løfte disse opgaver. Der kræves desuden en speciel køleuddannelse til at servicere anlæggene, kaldet KMO, - denne har vi også erhvervet os.

Vi har indgået et tæt samarbejde med BOSCH, som er vores leverings- og samarbejdspartner.
De hjælper os med tekniske løsningsforslag og beregninger, der sikre at resultatet bliver optimalt for kunden.


Luft til Luft varmepumper

Også kaldet sommerhusmodellen, men varmer huse op til 130 kvm op. Men kan praktisk taget bruges i alle huse som alternativ opvarmning, hvor der f.eks. er el-varme eller olie.

Brugsvand kan ikke opvarmes af denne form for pumpe. Se vores tilbud her.

Fordele

 1. Lavere varmeudgift
 2. Lavere CO2 udgift
 3. Billig varme i det nedlukkede sommerhus
 4. Nedsætter fugt, skimmel og dårlig luft. Specielt i et sommerhus.
 5. Luften i huset føles renere

Luft til vand varmepumper

Denne varmepumpe kan bruges til både opvarmning af hus og brugsvand.

Fordele

 1. Kraftigt reduceret varmeudgifter
 2. Ingen problemer med olietank og oliefyr
 3. Høj driftsikkerhed

Jordvarmepumper

Med en sådan pumpe kan man opvarme både hus og brugsvand.

Det er relativt dyrt og omfangsrigt at etablere denne form for pumpe, da det kræver en tilpas stor grund, hvorfra varmen hentes fra jorden gennem slanger, som er gravet et godt stykke ned. Ligeledes er slangerne i den anden ende forbundet til en kompressor, som er placeret i et skab i bryggerset.

Kompressoren er nu i stand til at komprimere luftmængden og derved omdanne det til varmt vand, som udledes i radiatorer eller til gulvvarme og brugsvand.

Fordele

 1. Kraftigt reduceret jordvarme
 2. Ingen problemer med olietank og oliefyr
 3. Høj driftsikkerhed

Rådgivning

Når man står for at skulle udskifte en sådan vigtig ting, er man altid meget påpasselig – og forståeligt nok. Derfor har vi listet nogle ting. Fordele som ulemper, så man kan gøre sig klart hvad passer bedst til ens behov.

Men har du valgt at skifte din nuværende varmekilde ud med en varmepumpe skal du vide at:

Dit hus’ værdi som regel stiger, fordi der er blevet installeret en varmepumpe. Og det er jo ikke dårligt at varmeregningen falder med op til 50 %.

En varmepumpe skal næsten ikke vedligeholdes – udover det årlige seviceeftersyn, som tilgengæld er lovpligtigt og så skal filteret til en luft til luft varmepumpe renses med støvsuger et par gange årligt., ellers så kører den helt af sig selv.

Ved at udskifte et 20 år gammelt oliefyr er det normalt realistisk at spare cirka 20 % af sin varmeregning, men med en varmepumpe er det muligt at spare helt op til 50 %, hvorfor det kan være et godt argument at vælge frem for et oliefyr, som sammen med elvarme er den dyreste form for opvarmning af boligen.

Når en kunde henvender sig til os om vedvarende energi, går vi typisk ind og ser hvad behovet er. Derpå tager vi ud til kunden og aftaler hvor pumpen skal placeres og efterfølgende kommer montøren og sætter den op.

Vores montører er gode til at tale med kunderne og forklare hvordan varmepumperne virker. Efterfølgende plejer vi at tilbyde en fast, årlig serviceordning.


Hent annonce

(Hent "Vintertilbud" annoncen som PDF)